Waarom MBV praktijk zoveel gevraagd wordt

Inbraaksystemen zijn gevoelig

Er is op de arbeidsmarkt een toenemende vraag naar medewerkers die de opleiding MBV praktijk gevolgd hebben. Dat is heel gemakkelijk te verklaren, want er is een toename aan inbraken in woningen. Steeds meer mensen nemen daarom een inbraakpreventie systeem en een alarm installatie in hun huis. Die systemen zijn in losse componenten te koop in winkels, maar ze blijken dan toch niet voldoende te werken. De apparaten zijn gevoelig voor storingen; de kat die door het huis loopt is soms al in staat om de politie op je stoep te krijgen. Het is dan ook logisch dat mensen liever een beveiligingsbedrijf inschakelen om de installatie aan te leggen.

Een tekort aan geschoold personeel

Wanneer men een beveiligingsbedrijf inhuurt moet dit bedrijf beschikken over voldoende monteurs Beveiligingsinstallaties. Hoewel beveiliging een vak is wat op het ROC geleerd wordt is de opleiding om een beveiligingsinstallaties aan te leggen iets nieuws voor de monteurs. De bedrijven zullen er dan ook zelf op moeten toezien dat hun personeel goed geschoold is voor het aan het werk gaat. De opleiding MBV voorziet in deze nood; het is een opleiding die op de werkvloer gevolgd kan worden waarna de monteur in staat is om een beveiligingsinstallatie aan te brengen en in te stellen.

De vaardigheid van analyseren

Een goede monteur is in staat om aan bug fixing te doen. Als er fouten in het systeem zitten waardoor er steeds een loos alarm wordt afgegeven moet de monteur in staat zijn om het systeem anders in te stellen. Dit vereist een zekere aanwezigheid van oplossend vermogen bij de monteur. Er moet genoeg inzicht zijn in de apparatuur die wordt ingebouwd bij bedrijven en bij woningen. Ook moet de monteur communicatief in staat zijn om aan de klant de installatie uit te leggen.

Met een PID meter meet je meer

Om ervoor te zorgen dat de mensen in een bedrijf veilig kunnen werken, ook als er gevaarlijke stoffen gebruikt worden, zorg je voor voldoende veiligheidsmaatregelen. Als er bijvoorbeeld veel met gassen gewerkt wordt die schade kunnen toebrengen aan mens en milieu is het zeker belangrijk dat deze tijdig opgespoord kunnen worden mocht er iets weglekken. Als bedrijf zorg je daarom voor goede meters die op de juiste plaats de hoeveelheid gas kunnen meten die ontsnapt is en om wat voor gas het gaat. Op die manier kunnen de werknemers snel in veiligheid gebracht worden.

Kenmerken van een PID meter

Om diverse soorten gassen tegelijkertijd te kunnen detecteren zijn PID meters uitermate geschikt. Een PID meter geeft zowel visuele als trilsignalen af en kunnen ook met geluid aangeven als er een bepaald gas gemeten wordt. De meter kan op iedere plek in een bedrijf gebruikt worden omdat deze draagbaar is. Zo ben je nooit aan één plaats gebonden. De meter kan niet alleen meer dan één soort gas tegelijk meten maar is ook geschikt voor het meten van vluchtige organische verbindingen, brandbare gassen en zuurstof. Ook beschikken PID meters over verschillende gifsensoren.

Kies de meter die het beste past

Als je op zoek bent naar een PID meter voor je bedrijf kun je bij G4s een keuze maken uit verschillende modellen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een meter met oplaadbare batterijen kiezen maar een alkaline variant is ook beschikbaar. Als je de juiste keuze wilt maken bij de aankoop van een PID meter is het uiterst belangrijk dat je kijkt dat deze ook de gassen kan meten die kunnen vrijkomen in je bedrijf of waarmee gewerkt wordt. Een PID meter is een behoorlijke uitgave maar werkt natuurlijk alleen maar als hij de juiste gassen kan detecteren.

Een advocaat kan je helpen bij een TOM-zitting

Ben je opgeroepen voor een TOM-zitting? Ga dan nooit zonder eerst advies ingewonnen te hebben bij een advocaat. Tijdens een TOM-zitting kun je je laten bijstaan door een advocaat en dat is zeker wijs om te doen. Vraag dus altijd vooraf om tom zitting advies.

Strafbeschikking

Tijdens een TOM (Transactie Officier van Justitie) -zitting kan er zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking opgelegd worden. Dit betekent in de praktijk voor jou dat je een straf opgelegd krijgt die niet bepaald is door een rechter. De praktijk leert dat deze straf vaak hoger is dan wanneer dat wel gebeurt. De Officier legt meestal een hogere straf op die vaak wordt gebaseerd op een onvolledig dossier. Bovendien betekent de strafbeschikking ook een negatieve aantekening op een strafblad en kan dit ook gevolgen hebben voor een Verklaring van het gedrag (VOG) mocht je die ooit ergens voor nodig hebben. Als je een advocaat in de hand neemt kun je verzet bieden tegen de strafbeschikking.

Ga in verzet tegen de beschikking

Voor het verzet krijg je twee weken de tijd dus het is zaak tijdig een advocaat te benaderen om dit aan te pakken. Een advocaat kan je adviseren wat je het beste kunt doen tijdens de TOM-zitting maar ook met je meegaan en je met raad en daad ter plekke bijstaan. In veel gevallen zal hij er een strafvermindering uit kunnen halen voor je en soms wordt de zaak ook gewoon geseponeerd. Omdat een advocaat weet waar op te letten kan hij dit juist ter sprake brengen terwijl jij daar zelf naar alle waarschijnlijkheid weinig verstand van hebt en wellicht geneigd bent de strafbeschikking zonder meer te accepteren. Dat laatste is overigens nooit verstandig om te doen omdat dit ook gevolgen kan hebben op de lange termijn waar je op dat moment nog niet bij stilstaat.

Een beroep met een toekomst

Is het je nooit opgevallen; veel beroepen die vroeger heel populair waren worden tegenwoordig wegbezuinigd. De menselijke maat is vervallen doordat de techniek een sprong heeft gemaakt. Steeds meer geschoolde mensen komen daardoor werkeloos op straat te staan. Wellicht ben jij daar ook wel één van. Je had een mooi beroep maar door bezuinigingen en automatisering ben je overbodig geworden. Wellicht is dit je kans om te kiezen voor een mooi beroep met een toekomst. We hebben het over het vak van administratief medewerker.

Administratie zal altijd blijven

Ieder bedrijf heeft een administratie. Niet iedere ondernemer is in staat om zelf zijn administratie te voeren. Het is om die reden dat ze iemand inhuren om de administratie te komen doen. Er wordt op zo’n moment een pakket eisen aan een sollicitant gesteld. Je moet met bepaalde software pakketten kunnen werken. Bovendien moet je een zekere beroepshouding hebben die past bij het karakter van het werk wat je gaat doen. Administratie en boekhouding is dan ook een vak apart.

Terug naar de schoolbanken

Wanneer jij besloten hebt dat je niet thuis wil blijven kniezen op de bank neem je het besluit; je gaat terug naar de schoolbanken. Je gaat voor het beroep waarvan je zeker weet dat het niet snel overbodig zal worden. Je wilt administratief medewerker worden.

Je zal dan wel moeten leren om met een computer om te gaan. Dat is geen straf wanneer je bedenkt dat je een laptop tot je beschikking krijgt tijdens je opleiding. Tijdens de paar uren per week dat je op school zit ontmoet jij je studiegenoten. Dat is gezellig, net als in je vroegere schooltijd. Je doet nieuwe sociale contacten op en tegelijkertijd werk je naar een nieuwe baan toe. Een half jaar later ben je klaargestoomd voor de praktijk. Een mooie carrière als administratief medewerker ligt voor je.

Wat te doen als je niet weet wat je moet doen? Allesbehalve niets!

Het zal de meeste mensen nooit overkomen, maar het kan je zomaar gebeuren dat iemand in je omgeving plotseling bezwijkt aan een hartaanval. Wanneer dit gebeurt zijn het de eerste minuten die bepalen of deze persoon het zal overleven of niet. Wat blijkt? Zelfs mensen met een EHBO-diploma durven vaak niet over te gaan op reanimeren omdat ze bang zijn het fout te doen. Vandaar dat het goed is even stil te staan bij hetgeen je moet doen in geval van nood.

Niets doen is eigenlijk altijd fout

Het is zeker waar dat er achter het reanimeren van een persoon een bepaalde techniek schuilgaat. Bovendien loop je altijd het risico dat je een paar ribben breekt bij een persoon. Echter het gaat in dezen om een mensenleven. Iemand niet helpen is altijd minder goed dan wel iets doen. Eigenlijk bestaat er niet zoiets als verkeerde reanimatie. Er bestaat alleen goede en hele goede reanimatie. De enige slechte hulp is de hulp die je niet biedt.

Waarom toch de twijfel?

De reden dat mensen toch huiverig zijn om te reanimeren is in de praktijk vooral het gevolg van het feit dat men in een noodsituatie vaak moeite heeft met helder denken. Veel mensen zijn dan geneigd een passieve houding aan te nemen. Om de angst om te reanimeren tegen te gaan wordt er bij de trainingen waarin reanimatie wordt behandeld tegenwoordig ook ingegaan op deze angst. In feite wordt cursisten ingepeperd dat je bij een hartaanval twee dingen moet doen: 112 bellen en reanimeren, in die volgorde. Het lijkt heel simpel, maar in de praktijk blijkt het van levensbelang om deze kennis paraat te hebben. Daarom: Reanimeren is altijd goed, zelfs als je het fout doet. Iets redt meer levens dan niets.

Wat te doen bij een inval van de FIOD

Als de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ineens bij je op de stoep staat, dan heb je vast nog geen idee dat je wordt verdacht van fraude. Voordat de inval plaatsvindt is er op de achtergrond al uitgebreid onderzoek gedaan naar jouw financiële situatie. Tijdens een doorzoeking wordt je hier niets over verteld en kan het zijn dat je boekhouding wordt ingenomen en dat er naar je financiële gegevens wordt gevraagd. Dit kan dus erg ingrijpend en emotioneel zijn. Toch is het het beste als je je hoofd koel houdt en naderhand meteen een FIOD-advocaat inschakelt.

Houd je hoofd koel

Waarschijnlijk ben je helemaal niet ingesteld op de inval, maar probeer rustig te blijven. Geef ook geen toestemming, maar werk mee onder protest. Dit is zodat eventuele fouten die de FIOD maakt tijdens de rechtszaak kunnen worden aangekaart. Werk je mee, dan wordt deze vormfout gedekt. Na de inval word je of meegenomen of krijg je een oproep tot politieverhoor. Je kunt ook hier het beste meewerken en je vingerafdrukken laten afnemen maar geen informatie geven totdat je gesproken hebt met een advocaat. Dit heet je consultatierecht en ook al zal de politie je direct willen verhoren, je kunt hier beter gebruik van maken.

Een FIOD-advocaat

Fraudezaken zijn vaak erg ingewikkeld en de instanties hebben al een grote hoeveelheid informatie over jou verzameld. Daarom kun je het beste meteen een FIOD advocaat inschakelen zo gauw je hier de kans toe hebt. Deze is gespecialiseerd in fraudezaken en staat je bij tijdens de aanhouding, de eventuele hechtenis, bij het politieverhoor en de verdere procedure. Een ervaren advocaat zal een goede verdedigingsstrategie op kunnen zetten naar aanleiding van alle informatie die tot dan toe is verzameld. Neem dus zo snel mogelijk contact op met een goede advocaat, zodat je tijdens deze stressvolle periode alle bijstand krijgt waar je als verdachte recht op hebt.

Wat is een strafbeschikking?

Je hebt een strafbeschikking ontvangen en bent hiervan geschrokken. Wat is het precies en wat moet je precies doen? Een strafbeschikking is een straf die je krijgt van de Officier van Justitie zonder dat daar een rechter tussen is gekomen. Je krijgt hier voor een oproep om te verschijnen en dit is niet echt een zitting maar meer een gesprek tussen jou en de officier van justitie. Er wordt van je verwacht dat je deze strafbeschikking accepteert. Dit is echter niet altijd slim om te doen. Lees hieronder wat wij adviseren.

Schakel een advocaat in

Het is raadzaam om een advocaat bij een strafbeschikking in te schakelen. Als je namelijk de strafbeschikking zomaar accepteert heb je sowieso een aantekening op je strafblad. Maar misschien had dit helemaal niet gehoeven omdat je eigenlijk onschuldig bent. Een ervaren advocaat kan naar jouw zaak kijken en je helpen met bijvoorbeeld het verminderen van je straf. Het is namelijk zo dat bij deze zaken vaak te hoge straffen worden geëist.

Standaard richtlijnen

Dit komt doordat de Officier van Justitie jouw straf bepaald aan de hand van standaard richtlijnen. Dit is een groot verschil met de zaken die wel worden behandeld door een rechter. Een rechter houdt rekening met verschillende omstandigheden en partijen, een Officier van Justitie doet dit niet. Is er dus bijvoorbeeld een misverstand waardoor je van iets beschuldigd wordt wat je helemaal niet hebt gedaan dan moet je goed opletten. Als dit het geval is moet je een advocaat inschakelen die je kan helpen met een verweer waardoor je misschien wel vrijgesproken wordt als je echt onschuldig bent. Op deze manier krijg je dus ook geen onterecht strafblad en heeft dit ook geen gevolgen voor de toekomst. Het is dus altijd aan te raden om een strafbeschikking aan te vechten!

Verhoord door de politie? Neem een advocaat!

Ben je opgeroepen voor een politieverhoor en wil je hier meer over weten? Hoe gaat het bijvoorbeeld in zijn werk en wat zijn je rechten? Kijk dan eens op de website https://www.politieverhoor-advocaat.nl/. Hier vind je namelijk alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot een politieverhoor.

Tegenstrijdige verklaringen

Tijdens een politieverhoor moet je de misdaad waar je van verdacht wordt toelichten. Dit gebeurt zoals de naam al zegt op het politiebureau. Tijdens dit verhoor is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je zegt. De politie heeft namelijk al meer informatie over je dan dat je weet en kan jou uitspraken vergelijken met feiten. Spreken deze elkaar tegen dan kan je ook nog eens beschuldigd worden van het geven van tegenstrijdige verklaringen en dat komt je strafzaak niet ten goede. Daarom is het goed dat je bij zo’n politie verhoor altijd recht hebt op een advocaat.

Controle

Deze strafrecht advocaten zorgt voor een paar dingen. Als eerste oefenen ze een soort controle uit op de politie. Een strafrecht advocaat mag namelijk tijdens het verhoor aanwezig zijn en houd in de gaten of de politie geen suggestieve vragen stelt. Ten tweede zorgt de aanwezigheid van de advocaat ervoor dat er minder druk op jou komt te staan. Dit is namelijk een recht wat je hebt, jouw verklaring mag niet onder dwang worden afgenomen. Ook al staat in de wet geschreven dat een verklaring onder dwang niet mag toch gebeurd dit regelmatig op subtiele wijze. Als laatste is het zo dat je het recht hebt om vooraf gaand aan het verhoor met je advocaat te praten. Zo kunnen jullie samen de beste strategie bepalen om op de laagste straf dan wel vrijspraak te komen. Een ander recht wat je hebt als je verhoord wordt is dat je een advocaat mag weigeren. Dit wordt vaak gedaan met de gedachte dat men dan weer eerder vrij is omdat het minder geregel is. Dit is niet waar en wordt ook zeker afgeraden!

Hulp bij dagvaarding

Wanneer je verdachte bent in een zaak, is het van uiterst belang dat je precies weet wat je te wachten staat. Dit is niet alleen fijn voor jezelf, maar het kan ook een hoop extra narigheid voorkomen. Om ervan verzekerd te zijn dat je alle details weet van de zaak waarin je verstrikt bent geraakt, is het een goed idee om de hulp van een strafrechtadvocaat in te roepen. Deze kan je alles vertellen over de procedure die voor je ligt, en over eventuele ongemakken waar je tijdens het proces mee te maken kunt krijgen.

Voel je zekerder

Een strafrechtadvocaat is ten eerste een goed hulpmiddel om je zekerder te voelen van je zaak. Het is immers niet gemakkelijk om aangeklaagd te worden wegens welk misdrijf dan ook, of deze nou groot of klein is. Wanneer je zelf ook zekerder bent van je zaak, zul je zekerder overkomen en een betere indruk achterlaten. Dit kan in je voordeel werken. Daarnaast kan een strafrechtadvocaat je zodanig inlichten in de mogelijke straffen, regelgevingen en argumenten binnen de zaak dat je verstandigere beslissingen neemt. Hierdoor kan je de situatie makkelijker maken voor jezelf.

Een prettige omgang

Bij Singeladvocaten kan je contact opnemen met professionele strafrechtadvocaten die precies weten wat het beste voor je is, en die je kunnen vertellen hou jouw zaak in elkaar steekt en wat je ervan kunt verwachten. Dit kan een geruststellend effect op je hebben, maar het zorgt er bovenal voor dat je beter voorbereid wordt op wat er komen gaat. De advocaten van Single Advocaten zijn deskundig, en zijn uit op vertrouwd contact met hun cliënten. Bovendien maken ze het tot hoofddoel om iedere klant te helpen tot deze tevreden is.  Er kan dus geen sprake zijn van opdringerigheid van de klant. Je kunt vragen wat je maar wilt, wanneer je maar wilt. Dit zorgt er dan ook voor dat klanten over het algemeen zeer tevreden zijn over de strafrechtadvocaten.

Eigenschappen van een goed incassobureau

Elk bedrijf groot of klein heeft te maken met klanten die niet voldoende of niet op tijd betalen. Dit kan oplopen tot een groot probleem omdat je bijvoorbeeld te maken hebt met een vakantieperiode, ziekte of je komt er simpelweg niet aan toe. Bovendien is het ook niet de favoriete bezigheid van veel mensen. Je moet klanten immers op wangedrag aanspreken. In dit geval is uitbesteden misschien een optie, maar hoe kies je betrouwbaar debiteurenbeheer?

Werken vanuit jouw bedrijf

Als je je debiteurenbeheer wilt uitbesteden dan zijn er een aantal dingen die je moet zoeken in een incassobureau. Ten eerste moeten ze alle handelingen doen alsof het van jou komt. Ze moeten jouw naam gebruiken en jouw briefpapier.

Service Level Agreements

Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken met het incassobureau en ze te vertellen wat jij van ze verwacht. Geef ze doelstellingen en controleer dat ze zich hier aan houden. Zorg ook dat er een duidelijk rapportagesysteem is waarmee jij de voortgang elk moment van de dag kan bekijken.

Legale kennis

Omdat een incassobureau vooral te maken krijgt met wanbetalers moeten ze goed weten wat wettelijk wel en niet mag. Sommige incassobureaus hebben hun eigen deurwaarders in dienst. Ook is het fijn als ze in contact staan met sociale instanties zodat ze klanten ook kunnen helpen als ze in grote financiële problemen zitten.

Continuïteit

Als jij besloten hebt je debiteurenbeheer uit te besteden, moet het incassobureau continu voor jou beschikbaar zijn. Dit betekent dat ze moeten garanderen dat er geen uitval plaats zal vinden in het geval van bijvoorbeeld ziekte. Het is ook handig om een uurtarief af te spreken zodat je elke maand precies weet wat je ze moet betalen.