Uitbesteden schuldhulpverlening aan een incassobureau

Van overheidswege wordt flink bezuinigd en dit geldt ook voor de sociale diensten. Er is minder geld beschikbaar terwijl de kosten van uitkeringen juist de pan uitrijzen. Om deze situatie hanteerbaar te houden moet de hand moet op de knip. Dit betekent dat sommige uitkeringen stopgezet en teruggevorderd moeten worden. Vooral wanneer het gaat om het vorderen van uitkeringen langer dan zes maanden kan het terugbetalen een probleem zijn voor de debiteur. Dan komen zij in aanmerking voor schuldhulpverlening. Bij schuldhulpverlening wordt bemiddeld met de schuldeisers en gezocht naar een oplossing waardoor de betaling via een bepaald traject alsnog voldaan kan worden. Het verlenen van dit soort hulpverlening vereist veel kennis maar ook empathisch vermogen. Een gespecialiseerd incassobureau heeft deze expertise ruimschoots in huis. Het uitbesteden schuldhulpverlening aan een dergelijke partij als Cannock Chase is daarom altijd een verstandige keuze.

De werkwijze van een incassobureau

Een incassobureau kan jou het gehele traject van schuldhulpverlening uit handen nemen. Allereerst wordt door middel van een berekening geïnventariseerd wat de omvang van het teveel uitgekeerde bedrag is. Als dit eenmaal vaststaat wordt er een rapportage en een terugvorderingsbesluit opgemaakt. In het verlengde hiervan ligt een boetegesprek en wordt de boete officieel opgelegd. Vervolgens start het invorderingsproces. Hierbij wordt de debiteur aangeschreven en op de hoogste gesteld van de boete en de mogelijkheden tot betaling. Als de debiteur niet in staat is om te betalen wordt er gekeken naar verhaalmogelijkheden. Bij een verhaalonderzoek bepaald het incassobureau op basis van de bekende gegevens welke bezittingen op naam van de debiteur geregistreerd staan. Zo kan men vaststellen of er mogelijkheden zijn tot inbeslagname. Omdat het regelmatig voorkomt dat er letterlijk niets te halen valt, kan het incassobureau dan overgaan op een schuldhulptraject. Bij het uitbesteden schuldhulpverlening aan een incassobureau worden regelingen getroffen zodat de debiteur geleidelijk zijn schulden af kan lossen.