Een advocaat kan je helpen bij een TOM-zitting

Ben je opgeroepen voor een TOM-zitting? Ga dan nooit zonder eerst advies ingewonnen te hebben bij een advocaat. Tijdens een TOM-zitting kun je je laten bijstaan door een advocaat en dat is zeker wijs om te doen. Vraag dus altijd vooraf om tom zitting advies.

Strafbeschikking

Tijdens een TOM (Transactie Officier van Justitie) -zitting kan er zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking opgelegd worden. Dit betekent in de praktijk voor jou dat je een straf opgelegd krijgt die niet bepaald is door een rechter. De praktijk leert dat deze straf vaak hoger is dan wanneer dat wel gebeurt. De Officier legt meestal een hogere straf op die vaak wordt gebaseerd op een onvolledig dossier. Bovendien betekent de strafbeschikking ook een negatieve aantekening op een strafblad en kan dit ook gevolgen hebben voor een Verklaring van het gedrag (VOG) mocht je die ooit ergens voor nodig hebben. Als je een advocaat in de hand neemt kun je verzet bieden tegen de strafbeschikking.

Ga in verzet tegen de beschikking

Voor het verzet krijg je twee weken de tijd dus het is zaak tijdig een advocaat te benaderen om dit aan te pakken. Een advocaat kan je adviseren wat je het beste kunt doen tijdens de TOM-zitting maar ook met je meegaan en je met raad en daad ter plekke bijstaan. In veel gevallen zal hij er een strafvermindering uit kunnen halen voor je en soms wordt de zaak ook gewoon geseponeerd. Omdat een advocaat weet waar op te letten kan hij dit juist ter sprake brengen terwijl jij daar zelf naar alle waarschijnlijkheid weinig verstand van hebt en wellicht geneigd bent de strafbeschikking zonder meer te accepteren. Dat laatste is overigens nooit verstandig om te doen omdat dit ook gevolgen kan hebben op de lange termijn waar je op dat moment nog niet bij stilstaat.