Een advocaat voor diefstal heeft zin

Mijn blog van vandaag is gericht aan mensen die in staat van beschuldiging worden gesteld als het aankomt op het delict diefstal. Ook mensen die in hun nabije omgeving iemand kennen die beschuldigd wordt van het stelen van een goed, hebben wellicht wat aan deze blog. Overigens verzeker ik u dat er geen gebruik gemaakt wordt van gegevens van u (via cookies of iets dergelijks slaan wij echt geen IP adressen op, zie onze richtlijnen). Hopelijk kunt u met de informatie die ik u in het vervolg van deze tekst ga geven wat.

Een advocaat voor diefstal

Stel dat het inderdaad zo is dat u of een naaste van u in staat van beschuldiging gesteld wordt als het aankomt op het vergrijp diefstal. Of het nu om een goed of een dienst gaat: de tegenpartij beschuldigt u en spant een zaak aan. De kans is dan groot dat de zaak voor de rechter dient te komen. In zo’n geval is het raadzaam om een advocaat voor diefstal in de arm te nemen.

Geen dubbele agenda

En het feit dat ik hier begin over een advocaat voor diefstal, heeft niets te maken met een dubbele agenda. Ik heb weliswaar een juridische achtergrond en mijn blogs gaan negen van de tien keer over de rechtspraak in Nederland of elders in de wereld, belangen bij het aanbevelen van een advocaat voor diefstal heb ik absoluut niet. Ik probeer in deze tekst alleen maar aan te tonen dat een advocaat voor diefstal zeker zin heeft als iets of iemand een zaak tegen u aanspant.

Verdediging

Want waar u denkt dat het niet zoveel zin heeft om u in de rechtszaal te laten verdedigen door een advocaat voor diefstal, is dit zeker het geval. Hij of zij kent de mazen van de wet en kan inspelen op eventuele missers van de rechtbank of het openbaar ministerie. Hierdoor komt u, ook al bent u inderdaad schuldig bevonden aan diefstal, mogelijk relatief goed weg.